PERFORM

Zespoły zawsze osiągające swój cel bez wysiłku, w sposób wydajny i kreatywny, oraz zmotywowany do ciągłego rozwoju, to zespoły, które można opisać za pomocą akronimu PERFORM.

Purpose and values – CEL NADRZĘDNY I WARTOŚCI

Continue reading →

Dlaczego wizja jest ważna

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić to ustalić wspólny cel nadrzędny dla naszego zespołu. Najważniejszą potrzebą każdego z pracowników jest możliwość samorealizacji. Stworzyć wspólny cel nadrzędny – to podstawa.

Należy uzgodnić z zespołem wartości jako wyznaczniki oraz to w jaki sposób będziemy osiągać cel nadrzędny. Wspólny cel nadrzędny określa co uczestnicy zespołu chcą osiągnąć i dlaczego ze sobą współpracują, nadaje znaczenie i sens pracy, wszyscy wiosłują w tym samym kierunku. Zespół musi wyznaczyć zasady (wartości), które będą służyły podczas dokonywania wyborów aby osiągnąć cel nadrzędny.

Continue reading →

Czaj z książki „Zjedz tę żabę”

„Rozpoczęcie pracy od połknięcia „żaby” gwarantuje przez cały dzień poczucie zadowolenia wynikającego ze świadomości, że już nic gorszego nie może ci się dzisiaj przytrafić.”

Brian Tracy „Zjedz tę żabę.”

Jest masa książek na temat samo-motywacji i organizacji swoich zadań w czasie oraz prawdopodobnie w większości z tych książek jest coś wartościowego. Trzeba jednak czytać tylko książki bardzo dobre, bo na dobre brakłoby nam życia. Jestem przekonany, że książka „Zjedz tę żabę” należy do tych najlepszych z grupy bardzo dobrych książek.

Continue reading →

Zrozumieć dynamikę grupy

Proces tworzenia wysokowydajnego zespołu wiąże się z trzema najważniejszymi umiejętnościami:

  • diagnozą,
  • adaptacją,
  • decyzyjnością.

Diagnoza to poprawne rozumienie wzorców zachowań w grupie oraz procesów dynamicznych. Należy obserwować działania zespołu. Im większa liczba osób w grupie tym większa liczba interakcji – liczba ta rośnie geometrycznie.

W pracy grupy można wyróżnić tak zwaną treść oraz proces.

Continue reading →

Etapy rozwoju grup

Każdy nowo-powołany zespół przechodzi etapy rozwoju. Najczęściej tych etapów jest cztery, gdzie czwarty etap to cel, który należy osiągnąć wraz z zespołem. Niektóre zespoły rozpoczynają, od razu od etapu drugiego, jednak żaden z zespołów nie pomija etapów drugiego i trzeciego. Poniżej przedstawiam definicję każdego z tych etapów.

Continue reading →

Zmiany w produktywności i morale zespołów oraz style liderowania

Każda grupa przechodzi etapy rozwoju. Większość grup rozpoczyna od etapu „Rozpoznanie„, niektóre grupy rozpoczynają rozwój od etapu drugiego „Niezadowolenie„. Wszystkie grupy przechodzą przez etap trzeci i czwarty jakim są odpowiednio: „Integracja” i „Produktywność„.

Podstawową umiejętnością lidera jest umiejętność zastosowania przywództwa sytuacyjnego. Często liderzy preferują, albo styl demokratyczny, albo autokratyczny. Niestety, nie jest to dobre rozwiązanie. Gdy lider jest zbyt autokratyczny, zespół na dłuższa metę demotywuje się. Będąc liderem demokratycznym, spotkania zaczynają trwać zbyt długo a pracownicy czują się jak ciepłe kluchy.

Continue reading →